Účetní závěrka a její anonymizace

18. 1. 2023

V jednom z našich minulých příspěvků zmiňujeme, že mnohé společnosti svou povinnost zakládat účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku neplní. Jedním z důvodů bývá, že považují údaje v účetní závěrce za natolik citlivé, že by mohly poskytnout výhodu svým konkurentům. Dalším důvodem může být i poškození dobrého jména společnosti. Tím se ovšem vystavují riziku uložení sankce ze strany rejstříkových soudů.

Problém citlivosti údajů v účetní závěrce řešil Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí. Ten připustil, že v určitých případech mohou společnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin bez vybraných údajů a tyto začernit.

Aby mohlo dojít k oprávněné anonymizaci, musí být ovšem zveřejnění takových údajů způsobilé přivodit společnosti újmu. Nejvyšší soud bohužel dále nerozvádí sousloví „způsobilé přivodit újmu“ a ponechává na společnostech, aby svůj postoj k anonymizaci konkrétních údajů případně obhájili. Společnosti tedy musí být v tomto ohledu opatrné a být schopny odůvodnit nezveřejnění určitých údajů obsažených v účetní závěrce.

V případě zájmu o konzultaci ve věci obchodního práva se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců od 01.01.2023

Dne 01.01.2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Ta byla součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku. Typy pracovnělékařských prohlídek zůstávají i nadále…

Umělá inteligence (AI) a právo

V dnešní době, kdy se umělá inteligence (AI) stává běžnější a přístupnější, jistě mnohé napadne, jestli mohou použít např. ChatGPT či jiné veřejně dostupné AI k řešení svých právních problémů.…