Změny zákoníku práce v roce 2023

4. 4. 2023

Připravovaná novela zákoníku práce přináší změny zejména v oblasti DPP, DPČ či v úpravě práce z domova (tzv. home office). Návrh novely je v současné době v Poslanecké sněmovně a její znění tak může doznat v důsledku pozměňovacích návrhů některých změn.

Na DPP/DPČ se dle novely mají vztahovat pravidla, která dohody přiblíží klasickému pracovnímu poměru. Tito zaměstnanci by měli mít ze zákona nově právo na dovolenou a na poskytnutí náhrady mzdy v případě překážek v práci vzniklých na straně zaměstnavatele. Rovněž by měli mít nárok na příplatek za práci v noci, či během víkendu a svátku. Zaměstnavatel bude mít nově povinnost zaměstnancům pracujícím „na dohodu“ písemně rozvrhnout pracovní dobu v rámci týdenního rozvrhu pracovní doby. Návrh nicméně počítá s tím, že oproti zaměstnancům v pracovním poměru by mělo stačit oznámit rozvrh alespoň 3 dny předem. Strany si ale mohou ujednat i dobu kratší, což bude s ohledem na povahu práce na DPP/DPČ často praktické.

Zákoník práce by měl nově podrobněji stanovovat i pravidla pro home office.  Předpokladem pro výkon práce z domova bude písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. S ohledem na pandemii COVID-19 má mít pak zaměstnavatel za splnění určitých podmínek právo home office dočasně nařídit. Úprava navíc zakotvuje možnost poskytovat zaměstnanci náhradu vzniklých nákladů ve formě paušálu.

Legislativní vývoj navrhované novely zákoníku práce budeme sledovat a průběžně Vás o něm informovat.

Pracovní právo je jednou ze specializací naší advokátní kanceláře. Budete-li mít zájem o naše služby v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat.

Další aktuality

Náhrada újmy v době covidových opatření

V nedávné době se Nejvyšší soud zabýval otázkou povinnosti k náhradě újmy způsobené mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, vydanými na základě pandemického zákona nebo na základě zákona o ochraně veřejného zdraví (rozsudek…

Nerozdělení zisku a jeho podmínky

Kdy lze nerozdělit zisk mezi společníky s.r.o.? Jak mají postupovat jednatelé, a co na to Vrchní soud v Praze? S probíhající sezónou řádných valných hromad se v dnešní aktualitě budeme věnovat problematice (ne)rozdělování…