Změny zákoníku práce v roce 2023

4. 4. 2023

Připravovaná novela zákoníku práce přináší změny zejména v oblasti DPP, DPČ či v úpravě práce z domova (tzv. home office). Návrh novely je v současné době v Poslanecké sněmovně a její znění tak může doznat v důsledku pozměňovacích návrhů některých změn.

Na DPP/DPČ se dle novely mají vztahovat pravidla, která dohody přiblíží klasickému pracovnímu poměru. Tito zaměstnanci by měli mít ze zákona nově právo na dovolenou a na poskytnutí náhrady mzdy v případě překážek v práci vzniklých na straně zaměstnavatele. Rovněž by měli mít nárok na příplatek za práci v noci, či během víkendu a svátku. Zaměstnavatel bude mít nově povinnost zaměstnancům pracujícím „na dohodu“ písemně rozvrhnout pracovní dobu v rámci týdenního rozvrhu pracovní doby. Návrh nicméně počítá s tím, že oproti zaměstnancům v pracovním poměru by mělo stačit oznámit rozvrh alespoň 3 dny předem. Strany si ale mohou ujednat i dobu kratší, což bude s ohledem na povahu práce na DPP/DPČ často praktické.

Zákoník práce by měl nově podrobněji stanovovat i pravidla pro home office.  Předpokladem pro výkon práce z domova bude písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. S ohledem na pandemii COVID-19 má mít pak zaměstnavatel za splnění určitých podmínek právo home office dočasně nařídit. Úprava navíc zakotvuje možnost poskytovat zaměstnanci náhradu vzniklých nákladů ve formě paušálu.

Legislativní vývoj navrhované novely zákoníku práce budeme sledovat a průběžně Vás o něm informovat.

Pracovní právo je jednou ze specializací naší advokátní kanceláře. Budete-li mít zájem o naše služby v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…