Úpadek Sberbank

29. 8. 2022

Dne 26.08.2022 vydal Městský soud v Praze usnesení, kterým zjistil úpadek společnosti Sberbank CZ a prohlásil na její majetek konkurs. Prohlášení konkursu má významný dopad na způsob vymáhání pohledávek věřitelů.

Věřitelé, jejichž pohledávky nevyplývají z účetnictví Sberbank, musí své pohledávky přihlásit u soudu do dvou měsíců ode dne prohlášení konkursu. 

Pohledávky věřitelů, které vyplývají z účetnictví Sberbank, se ke dni prohlášení konkursu pokládají automaticky za přihlášené. Takto přihlášení věřitelé obdrží do 60 dnů ode dne prohlášení konkursu od insolvenčního správce oznámení o prohlášení konkursu a informace ohledně zjištěné výše jejich pohledávky. Pokud věřitel nesouhlasí s výší nebo charakterem pohledávky, může u insolvenčního správce uplatnit písemnou námitku. I těmto věřitelům však lze doporučit, aby svou pohledávku přihlásili, pokud od insolvenčního správce neobdrží oznámení o prohlášení konkursu ani s blížícím se koncem šedesátidenní lhůty.

Všem věřitelům proto na začátek doporučujeme, aby si ověřili, zda jejich pohledávka skutečně vyplývá z účetnictví Sberbank CZ. Tato informace je zveřejněna ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku (úpadek Sberbank CZ) v oddíle A, položka 56: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=E45E37BF17DBE631E05333F21FAC736E.

Pokud máte jakékoliv dotazy či potřebujete poradit s konkrétní pohledávkou, neváhejte se na nás obrátit např. prostřednictvím formuláře v sekci Kontakty.

Další aktuality

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a její forma

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 33 Cdo 72/2021 ze dne 27. 5. 2022 potvrdil, že smlouva o smlouvě budoucí týkající se převodu nemovitosti podle nynější právní úpravy nemusí mít písemnou formu. Je…

Přeměna obchodních společností v Liberci

Přeměna obchodní společnosti je zjednodušeně proces, při kterém typicky dochází ke spojování nebo rozdělování společností. Přeměnou je ale také převod jmění na společníka, změna právní formy společnosti či přemístění sídla…