Změny díla, vícepráce a jejich cena – jak postupovat

U našich klientů se často setkáváme s problematikou víceprací, průběžných změn objednaného díla a jejich vlivem na sjednanou cenu. V praxi běžně dochází k tomu, že v důsledku časové tísně a nutnosti jednat operativně strany sjednají vícepráce či změny díla, aniž by dodržely ty nejzákladnější pravidla smluvní obezřetnosti. Je to ostatně pochopitelné. Mezi stranami většinou panuje důvěra a někdy […]