Změny díla, vícepráce a jejich cena – jak postupovat

15. 8. 2022

U našich klientů se často setkáváme s problematikou víceprací, průběžných změn objednaného díla a jejich vlivem na sjednanou cenu. V praxi běžně dochází k tomu, že v důsledku časové tísně a nutnosti jednat operativně strany sjednají vícepráce či změny díla, aniž by dodržely ty nejzákladnější pravidla smluvní obezřetnosti. Je to ostatně pochopitelné. Mezi stranami většinou panuje důvěra a někdy dokonce obava spolupráci komplikovat zdánlivě zbytečnými formalitami.

Faktem však je, že tento postup se řadě našich klientů vymstil. Sestavili jsme proto následující seznam doporučení, jejichž dodržováním předejdete zbytečným sporům:

  1. Zkontrolujte smlouvu – dříve, než sjednáte změny či vícepráce, zkontrolujte uzavřenou smlouvu o dílo. Velmi pravděpodobně upravuje pravidla změn smlouvy a víceprací. Tato pravidla důsledně dodržujte.
  2. Vždy písemně – ústní domluva do složitějších smluvních vztahů nepatří. Pokud vznikne potřeba provést vícepráce nebo změnit původně sjednané parametry díla, sjednejte vše písemně. To platí i tehdy, pokud smlouva o dílo písemnou formu nevyžaduje.
  3. Vymezte rozsah víceprací – čím podrobněji změny díla či vícepráce popíšete, tím lépe.
  4. Sjednejte cenu – nezapomeňte se domluvit, jaký má změna díla či vícepráce vliv na cenu a přesně stanovte, kolik co bude stát, popř. jak se cena vypočítá.
  5. Upravte harmonogram –změna rozsahu díla má typicky i vliv na dříve sjednaný harmonogram. Sjednejte proto, jak změny ovlivní termíny.
  6. Nespoléhejte se na stavební deník či kontrolní dny – smlouvy o dílo často vylučují jakékoliv změny prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku, kontrolních dní či obdobných protokolech. Z toho důvodu je vhodné neponechávat změny pouze na stavebním deníku, ale vytvořit např. stručný dodatek k samotné smlouvě.
  7. Poraďte se s advokátem – preventivní porada s advokátem Vám ušetří peníze, čas i starosti. Dobře postavenou dohodou se výrazně zlepší vaše situace i stran odpovědnosti za škody, reklamací, zajištěním apod.

Pokud máte jakékoliv dotazy či potřebujete poradit s konkrétní situací, neváhejte se na nás obrátit a využít našich bohatých zkušeností s touto problematikou. Kontaktovat nás můžete jednoduše prostřednictvím poptávkového formuláře v sekci Kontakt.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…