Změny díla, vícepráce a jejich cena – jak postupovat

15. 8. 2022

U našich klientů se často setkáváme s problematikou víceprací, průběžných změn objednaného díla a jejich vlivem na sjednanou cenu. V praxi běžně dochází k tomu, že v důsledku časové tísně a nutnosti jednat operativně strany sjednají vícepráce či změny díla, aniž by dodržely ty nejzákladnější pravidla smluvní obezřetnosti. Je to ostatně pochopitelné. Mezi stranami většinou panuje důvěra a někdy dokonce obava spolupráci komplikovat zdánlivě zbytečnými formalitami.

Faktem však je, že tento postup se řadě našich klientů vymstil. Sestavili jsme proto následující seznam doporučení, jejichž dodržováním předejdete zbytečným sporům:

  1. Zkontrolujte smlouvu – dříve, než sjednáte změny či vícepráce, zkontrolujte uzavřenou smlouvu o dílo. Velmi pravděpodobně upravuje pravidla změn smlouvy a víceprací. Tato pravidla důsledně dodržujte.
  2. Vždy písemně – ústní domluva do složitějších smluvních vztahů nepatří. Pokud vznikne potřeba provést vícepráce nebo změnit původně sjednané parametry díla, sjednejte vše písemně. To platí i tehdy, pokud smlouva o dílo písemnou formu nevyžaduje.
  3. Vymezte rozsah víceprací – čím podrobněji změny díla či vícepráce popíšete, tím lépe.
  4. Sjednejte cenu – nezapomeňte se domluvit, jaký má změna díla či vícepráce vliv na cenu a přesně stanovte, kolik co bude stát, popř. jak se cena vypočítá.
  5. Upravte harmonogram –změna rozsahu díla má typicky i vliv na dříve sjednaný harmonogram. Sjednejte proto, jak změny ovlivní termíny.
  6. Nespoléhejte se na stavební deník či kontrolní dny – smlouvy o dílo často vylučují jakékoliv změny prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku, kontrolních dní či obdobných protokolech. Z toho důvodu je vhodné neponechávat změny pouze na stavebním deníku, ale vytvořit např. stručný dodatek k samotné smlouvě.
  7. Poraďte se s advokátem – preventivní porada s advokátem Vám ušetří peníze, čas i starosti. Dobře postavenou dohodou se výrazně zlepší vaše situace i stran odpovědnosti za škody, reklamací, zajištěním apod.

Pokud máte jakékoliv dotazy či potřebujete poradit s konkrétní situací, neváhejte se na nás obrátit a využít našich bohatých zkušeností s touto problematikou. Kontaktovat nás můžete jednoduše prostřednictvím poptávkového formuláře v sekci Kontakt.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…