Přeměna obchodních společností v Liberci

Přeměna obchodní společnosti je zjednodušeně proces, při kterém typicky dochází ke spojování nebo rozdělování společností. Přeměnou je ale také převod jmění na společníka, změna právní formy společnosti či přemístění sídla zahraniční společnosti do ČR (a naopak). Každá přeměna je velmi komplexní a formalizovaný proces trvající několik měsíců, během kterých je potřeba splnit řadu často navazujících […]