Přeměna obchodních společností v Liberci

20. 1. 2023

Přeměna obchodní společnosti je zjednodušeně proces, při kterém typicky dochází ke spojování nebo rozdělování společností. Přeměnou je ale také převod jmění na společníka, změna právní formy společnosti či přemístění sídla zahraniční společnosti do ČR (a naopak).

Každá přeměna je velmi komplexní a formalizovaný proces trvající několik měsíců, během kterých je potřeba splnit řadu často navazujících povinností. Mezi ně patří např. příprava projektu přeměny, rozhodnutí orgánů společnosti, vyhotovení účetních závěrek, sepis notářského zápisu, zajištění změn v obchodním rejstříku, či oznámení úřadům, poskytovatelům veřejných podpor a věřitelům.

Důvodů pro přeměnu společnosti může být mnoho. Mezi ty nejčastější patří např. provozní reorganizace rostoucí společnosti či spojení více společností za účelem zlepšení postavení na trhu. Důvodem může být i oddělení provozních rizik od důležitého majetku společnosti, typicky nemovitostí.

Našim klientům dlouhodobě poskytujeme veškerý potřebný poradenský (právní, daňový, účetní a auditorský) servis. V roce 2022 jsme úspěšně provedli 4 přeměny, konkrétně:

  • převod jmění na společníka ze společnosti s ručením omezeným na obec;
  • 2x rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti;
  • změnu právní formy ze společnosti s ručením omezených na komanditní společnost;

Celkem jsme již pro klienty zajistili více než 30 přeměn, a to včetně komplikovaných případů s přeshraničními prvky. Již nyní je jisté, že nabyté zkušenosti využijeme i v novém roce, ve kterém již máme rozpracované či naplánované dvě další přeměny. Díky úzké spolupráci se společnostmi ve skupině KODAP jsme navíc schopni klientům nabídnout komplexní řešení „pod jednou střechou“.

Pokud tedy zvažujete v roce 2023 přeměnu Vaší společnosti, neváhejte se na nás obrátit a přijďte svůj záměr zkonzultovat. K tomu můžete využít kontaktní údaje v sekci Kontakt.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…