Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášku č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Zákonodárce tedy nedal veřejnosti mnoho času na přípravu a seznámení […]