Zastavení bezvýsledné exekuce

Vymáháte dlouhodobě své pohledávky v rámci exekučního řízení? Je takové řízení bezvýsledné i přesto, že trvá již alespoň 6 let?  Pak je možné, že Vás na začátku roku 2023 kontaktuje exekutor, který je pověřen vedením exekuce proti vašemu dlužníku. Novela exekučního řádu, která nabyla účinnosti na začátku roku 2022, totiž zavádí možnost zastavení bezvýsledných alespoň 6 […]