Soudy mají nový manuál pro výpočet výživného

30. 9. 2022

Dříve byla rozhodovací praxe soudů tak rozdílná, že v obdobných případech soudy přiznávaly výživné pro nezaopatřené děti v diametrálně odlišné výši. To byl přirozeně jeden z palčivých problémů české justice. V roce 2010 proto Ministerstvo spravedlnosti vydalo manuál pro stanovení výživného, který měl rozhodování soudů do budoucna sjednotit.

Po více než deseti letech aplikace tohoto manuálu Ministerstvo spravedlnosti za účasti odborníků z řad soudců, neziskových organizací, OSPOD, advokátů a dalších odborníků analyzovalo soudní praxi a došlo k závěru, že je třeba manuál pro stanovení výživného aktualizovat.

Dne 21.09.2022 Ministerstvo spravedlnosti spustilo portál https://vyzivne.justice.cz, který obsahuje praktické informace, statistická data a kalkulačku pro výpočet výživného.

Tuto činnost Ministerstva spravedlnosti velmi oceňujeme. Publikovaná data, analýzy, přehledy i samotná kalkulačka budou v naší rodině-právní praxi vítanou pomůckou při určování výše výživného. V případě Vašeho zájmu o související služby kontaktujte našeho kolegu advokáta Miroslava Lelka, který se na rodinné právo specializuje.

Další aktuality

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…