Soudy mají nový manuál pro výpočet výživného

30. 9. 2022

Dříve byla rozhodovací praxe soudů tak rozdílná, že v obdobných případech soudy přiznávaly výživné pro nezaopatřené děti v diametrálně odlišné výši. To byl přirozeně jeden z palčivých problémů české justice. V roce 2010 proto Ministerstvo spravedlnosti vydalo manuál pro stanovení výživného, který měl rozhodování soudů do budoucna sjednotit.

Po více než deseti letech aplikace tohoto manuálu Ministerstvo spravedlnosti za účasti odborníků z řad soudců, neziskových organizací, OSPOD, advokátů a dalších odborníků analyzovalo soudní praxi a došlo k závěru, že je třeba manuál pro stanovení výživného aktualizovat.

Dne 21.09.2022 Ministerstvo spravedlnosti spustilo portál https://vyzivne.justice.cz, který obsahuje praktické informace, statistická data a kalkulačku pro výpočet výživného.

Tuto činnost Ministerstva spravedlnosti velmi oceňujeme. Publikovaná data, analýzy, přehledy i samotná kalkulačka budou v naší rodině-právní praxi vítanou pomůckou při určování výše výživného. V případě Vašeho zájmu o související služby kontaktujte našeho kolegu advokáta Miroslava Lelka, který se na rodinné právo specializuje.

Další aktuality

Preventivní restrukturalizace

Zákon č. 284/2023 Sb., představuje nový institut preventivní restrukturalizace, který se nachází na rozhraní závazkového, korporátního a insolvenčního práva. Tento institut by měl sloužit k předejití úpadku podnikatele. Pro podnikatele znamená…

Ručení za mzdu zaměstnanců subdodavatelů ve stavebnictví

Trochu ve stínu loňské velké novely zákoníku práce řešící zejména změny u DPP a DPČ, byl přijat zákon č. 408/2023 Sb. Ten do zákoníku práce doplnil nové ustanovení § 324a…