Novinky v oblasti provozu motorových vozidel

6. 3. 2023

Omezit zbytečnou byrokracii v oblasti provozování motorových vozidel má za cíl novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jejíž jednotlivé části budou v průběhu letošního roku vstupovat v účinnost.

Od začátku března začaly platit novinky v oblasti registrace vozidel a evidenčních kontrol. U nich se prodlužuje platnost ze současných 30 dnů na 1 rok, a to bez omezení počtu úkonů. Toto prodloužení platí zpětně i pro již proběhlé evidenční kontroly. Pokud tedy například řidič úspěšně absolvoval evidenční kontrolu v lednu 2023, platí mu nově do ledna roku 2024. 

Zároveň nemusí řidiči předkládat protokol o jejím provedení při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele. Tyto informace si digitální systémy státu předají mezi sebou automaticky.

Nově odpadá i dosavadní nutnost absolvovat evidenční kontrolu u některých úkonů.  Nebude třeba ji provádět při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, typicky po ukončení leasingu vozidla – tedy v případě, kdy se jako nový vlastník zapisuje jeho dosavadní provozovatel.

Jednodušší bude i rezervace registrační značky. Od 1. března si zájemci mohou zarezervovat značku už 1 měsíc před registrací vozidla. To mohou ocenit především společnosti zabývající se autodopravou.

Od 1. 3. 2023 se již také k novým vozidlům nevystavuje čistopis technického průkazu, který by byl v rámci prodeje předáván společně s vozidlem. Jediným dokumentem k vozidlu sloužící jako doklad k registraci vozidla je nově Prohlášení o shodě tzv. COC list. Teprve v rámci registrace vozidla bude na úřadě vytištěn a předán technický průkaz.

Další velký balík změn vstoupí v platnost od 1. září. O těchto změnách vás budeme informovat v rámci našich aktualit.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…