Nejvyšší správní soud se zastal řidiče, který zapomněl umístit potvrzení o zaplacení poplatku za oknem auta

1. 8. 2022

Proti rozhodnutí o spáchání přestupku se v Karlových Varech bránil řidič, kterého uznal Magistrát města vinným za to, že vjel do zóny s dopravním omezením stanoveným dopravní značkou „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkem „mimo vozidel s povolením a po zaplacení poplatku na Městské policii.“ Řidič přitom neměl ve vozidle na viditelném místě umístěno potvrzení o zaplacení požadovaného poplatku. Na základě toho správní orgány dovodily, že místní poplatek nebyl uhrazen.

Nejvyšší správní soud ovšem konstatoval, že neplyne-li z právní úpravy (§ 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) povinnost umístit doklad o zaplacení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst viditelně ve vozidle, nemůže správní orgán ze skutečnosti, že doklad takto umístěn nebyl, dovozovat, že poplatek zaplacen nebyl. Toto rozhodnutí následně vyšlo v květnovém vydání Sbírky rozhodnutí NSS (č. 4334/2022 Sb. NSS).

https://sbirka.nssoud.cz/cz/mistni-poplatky-poplatek-za-povoleni-k-vjezdu-s-motorovym-vozidlem-umisteni-dokladu-o-zaplaceni-ve-vozidle-spravni-trestani-dokazovani.p4350.html

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…