Nejvyšší správní soud se zastal řidiče, který zapomněl umístit potvrzení o zaplacení poplatku za oknem auta

1. 8. 2022

Proti rozhodnutí o spáchání přestupku se v Karlových Varech bránil řidič, kterého uznal Magistrát města vinným za to, že vjel do zóny s dopravním omezením stanoveným dopravní značkou „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkem „mimo vozidel s povolením a po zaplacení poplatku na Městské policii.“ Řidič přitom neměl ve vozidle na viditelném místě umístěno potvrzení o zaplacení požadovaného poplatku. Na základě toho správní orgány dovodily, že místní poplatek nebyl uhrazen.

Nejvyšší správní soud ovšem konstatoval, že neplyne-li z právní úpravy (§ 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) povinnost umístit doklad o zaplacení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst viditelně ve vozidle, nemůže správní orgán ze skutečnosti, že doklad takto umístěn nebyl, dovozovat, že poplatek zaplacen nebyl. Toto rozhodnutí následně vyšlo v květnovém vydání Sbírky rozhodnutí NSS (č. 4334/2022 Sb. NSS).

https://sbirka.nssoud.cz/cz/mistni-poplatky-poplatek-za-povoleni-k-vjezdu-s-motorovym-vozidlem-umisteni-dokladu-o-zaplaceni-ve-vozidle-spravni-trestani-dokazovani.p4350.html

Další aktuality

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a její forma

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 33 Cdo 72/2021 ze dne 27. 5. 2022 potvrdil, že smlouva o smlouvě budoucí týkající se převodu nemovitosti podle nynější právní úpravy nemusí mít písemnou formu. Je…

Přeměna obchodních společností v Liberci

Přeměna obchodní společnosti je zjednodušeně proces, při kterém typicky dochází ke spojování nebo rozdělování společností. Přeměnou je ale také převod jmění na společníka, změna právní formy společnosti či přemístění sídla…