Nejvyšší správní soud se zastal řidiče, který zapomněl umístit potvrzení o zaplacení poplatku za oknem auta

1. 8. 2022

Proti rozhodnutí o spáchání přestupku se v Karlových Varech bránil řidič, kterého uznal Magistrát města vinným za to, že vjel do zóny s dopravním omezením stanoveným dopravní značkou „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkem „mimo vozidel s povolením a po zaplacení poplatku na Městské policii.“ Řidič přitom neměl ve vozidle na viditelném místě umístěno potvrzení o zaplacení požadovaného poplatku. Na základě toho správní orgány dovodily, že místní poplatek nebyl uhrazen.

Nejvyšší správní soud ovšem konstatoval, že neplyne-li z právní úpravy (§ 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) povinnost umístit doklad o zaplacení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst viditelně ve vozidle, nemůže správní orgán ze skutečnosti, že doklad takto umístěn nebyl, dovozovat, že poplatek zaplacen nebyl. Toto rozhodnutí následně vyšlo v květnovém vydání Sbírky rozhodnutí NSS (č. 4334/2022 Sb. NSS).

https://sbirka.nssoud.cz/cz/mistni-poplatky-poplatek-za-povoleni-k-vjezdu-s-motorovym-vozidlem-umisteni-dokladu-o-zaplaceni-ve-vozidle-spravni-trestani-dokazovani.p4350.html

Další aktuality

Náhrada újmy v době covidových opatření

V nedávné době se Nejvyšší soud zabýval otázkou povinnosti k náhradě újmy způsobené mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, vydanými na základě pandemického zákona nebo na základě zákona o ochraně veřejného zdraví (rozsudek…

Nerozdělení zisku a jeho podmínky

Kdy lze nerozdělit zisk mezi společníky s.r.o.? Jak mají postupovat jednatelé, a co na to Vrchní soud v Praze? S probíhající sezónou řádných valných hromad se v dnešní aktualitě budeme věnovat problematice (ne)rozdělování…