Nejvyšší správní soud se zastal řidiče, který zapomněl umístit potvrzení o zaplacení poplatku za oknem auta

1. 8. 2022

Proti rozhodnutí o spáchání přestupku se v Karlových Varech bránil řidič, kterého uznal Magistrát města vinným za to, že vjel do zóny s dopravním omezením stanoveným dopravní značkou „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkem „mimo vozidel s povolením a po zaplacení poplatku na Městské policii.“ Řidič přitom neměl ve vozidle na viditelném místě umístěno potvrzení o zaplacení požadovaného poplatku. Na základě toho správní orgány dovodily, že místní poplatek nebyl uhrazen.

Nejvyšší správní soud ovšem konstatoval, že neplyne-li z právní úpravy (§ 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) povinnost umístit doklad o zaplacení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst viditelně ve vozidle, nemůže správní orgán ze skutečnosti, že doklad takto umístěn nebyl, dovozovat, že poplatek zaplacen nebyl. Toto rozhodnutí následně vyšlo v květnovém vydání Sbírky rozhodnutí NSS (č. 4334/2022 Sb. NSS).

https://sbirka.nssoud.cz/cz/mistni-poplatky-poplatek-za-povoleni-k-vjezdu-s-motorovym-vozidlem-umisteni-dokladu-o-zaplaceni-ve-vozidle-spravni-trestani-dokazovani.p4350.html

Další aktuality

Ústavní soud k záloze na náklady insolvenčního řízení

Plénum Ústavního soudu dne 12. července 2022 zamítlo návrh Nejvyššího soudu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve…

Obrácení důkazního břemene v medicínsko-právních sporech

Ústavní soud ve svém nálezu z června 2022 judikoval možnost obrácení důkazního břemene v medicínských sporech. V posuzovaném případě měl dle žalobce postupovat jeho ošetřující lékař v rozporu s lege artis, když nesprávně diagnostikoval jeho…