Milostivé léto a veřejný ochránce práv

6. 10. 2022

Před rokem se ombudsman obrátil na ministra financí s žádostí, aby se zabýval situací dlužníků, kteří nemohli využít milostivé léto. Týkalo se to zejméně těch dlužníků, vůči nimž vedl exekuci sám úřad nebo kteří své dluhy splácejí mimo exekuci. Změnu se sice nakonec nepodařilo prosadit do pravidel aktuálně probíhajícího Milostivého léta II, nyní ale ministr financí žádost ombudsmana a dlužníků vyslyšel. Ministerstvo financí tak připravilo návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, tedy Milostivé léto III.

Ombudsman se nyní dle své nedávné tiskové zprávy snaží, aby se do třetího kola Milostivého léta mohlo zapojit co nejvíce dlužníků. Návrh zákona totiž zatím předpokládá, že se bude vztahovat jen na dluhy u finančních úřadů, celních úřadů či ministerstva financí.

Ombudsman se zasazuje například o to, aby zákon umožnil i obcím a krajům se k Milostivému létu III připojit. Pokud bude toto pravidlo schváleno, budou obce moci využít mimořádného odpuštění dluhů například u místních poplatků. Mezi ty patří například poplatek za komunální odpad nebo za psa. Uhradí-li pak dlužník za stanovených podmínek dlužný poplatek, dosáhne na odpuštění exekučních nákladů nebo na odpuštění tzv. zvýšení poplatku, které obecní úřad může uložit jako sankci za pozdní platbu. 

Další významnou oblastí, kterou je třeba podle ombudsmana řešit, jsou také odvody na sociální a zdravotní pojištění. Rozhodl se proto oslovit přímo ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví. V dopisech oba ministry upozornil, že připravovaný zákon veřejnoprávní pojistné (sociální a zdravotní) nezahrnuje. Požádal je o vstřícný přístup k dlužníkům, kteří neměli možnost zbavit se dluhů na pojistném v rámci předchozích milostivých let.

Pokud máte jakékoliv dotazy či potřebujete poradit s konkrétním dluhem, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím zálořžky Kontakty.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…