We are KODAP legal.

We make the law modern, understandable and flexible

0
Lawyers
0
Years of experience
0 +
Satisfied clients
0 h.
Maximum reaction time

Why KODAP legal?

In addition to legal services, we can also provide you with tax, accounting and auditing services thanks to cooperation with the KODAP Group.

We place the highest demands on the professional level of our work and guarantee the quality of our work. A lawyer with the appropriate experience and specialization will always take care of you.

Thanks to a large team, we are able to respond to your requirements almost immediately. We always organize the work according to your needs.

We will offer you a legal solution that you will understand. We can translate laws into human language.

We always treat everyone honestly and fairly. We are looking for the most effective solution for business and we never ask clients for unnecessary disputes. We rely on compliance with the Code of Ethics for Attorneys.

We value your trust and rely on strict legal confidentiality. With us, your information is safe.

We are part of the KODAP and ETL groups

Within the KODAP and ETL Global groups, we are able to help you not only with the law, but also in the areas of taxes, accounting, payroll processing and audits, in most EU countries.

Reference

S Libereckou pobočkou společnosti KODAP úspěšně spolupracujeme od vzniku naší společnosti, tedy více jak 20 let. V posledních letech jsme kromě daňového poradenství a auditorských služeb začali intenzivně využívat i právní služby advokátní kanceláře KODAP legal. Její právníci naši společnost doprovázejí ve velmi složitém procesu přeshraniční změny vlastnické struktury. Pro zvládnutí tohoto procesu disponují vysokou úrovní odborných znalostí, jazykovým vybavení a mimořádnou časovou flexibilitou. Kromě toho operativně spolupracují s daňovými poradci společnosti KODAP. Za to, že proces zdárně probíhá a blíží se k úspěšnému konci patří právníkům a poradcům společnosti KODAP náš veliký dík.

Galvanoplast Bohemia s.r.o.

Advokátní kancelář KODAP legal zastupovala naše město ve správním a soudním řízení, které se týkalo oblasti veřejných zakázek. Zejména zásluhou její vysoce profesionální práce jsme v této kauze dosáhli konečného vítězství. Velice si vážíme spolupráce s každým, kdo ke své práci pro druhé přistupuje zodpovědně. Spolupráce s poradci KODAP byla navíc pro mnohé z nás i velkým přínosem z hlediska nahlédnutí pod pokličku takovýmto procesům, do kterých jsme se sice nikdy nechtěli dostat, ale byly pro nás zvládnutelné právě díky tomu, že jsme se mohli opřít o opravdové odborníky.

Město Krásná Lípa

Se společností Kodap, konkrétně pak s její libereckou pobočkou, osobně spolupracuji již desátým rokem a s jejími službami jsem velmi spokojený. Využíváme zejména jejích právních služeb a služeb daňových poradců. Vždy jsem se setkal z jejich strany s profesionálním a velmi ochotným přístupem. Velmi oceňuji i časovou flexibilitu. Osobní zkušenost je jen pozitivní, společnost si zakládá na profesionálním přístupu ke svým klientům. Tato společnost má mou plnou důvěru.

AAH Czech s.r.o.

Od samého začátku vzniku naší společnosti VIAXERA s.r.o. spolupracujeme s advokátní kanceláří KODAP legal zejména v oblasti obchodního a pracovního práva. V rámci zaměření naší společnosti v bezpečnostním sektoru oceňujeme na tomto našem dlouholetém partnerovi především rychlost, individuální přístup a vysokou odbornost se kterými právníci z KODAP legal řeší všechny naše požadavky.

VIAXERA s.r.o.

Spolupráce mezi advokátní kanceláří KODAP legal s.r.o. a naší společností STAP a.s. je dlouhodobá, a je založena na vzájemné důvěře a vysoké profesionální úrovni jejích služeb. Proto se na tuto advokátní kancelář budeme s důvěrou obracet i v budoucnu.

Stap a.s.

S právníky z Kodap legal s.r.o. spolupracujeme již více než 2 roky k naší plné spokojenosti. Ačkoli náš byznys vyžaduje pohotové jednání a flexibilitu, Štěpán je nám vždy k dispozici kdykoli je potřeba a poradí si i s nestandardními úkoly. Na spolupráci si vážíme hlavně profesionálních výstupů, odpovědného přístupu a lidského jednání.

Studio Perspektiv, s.r.o.

KODAP legal helped our group with an acquisition in the Czech Republic. We received complex services from due diligence to closing. The cooperation was professional, friendly and very flexible. We are now working together in our day-to-day business.

REINERT Group

News

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…