Chystané novinky v evidenci skutečných majitelů

12. 7. 2022

V Parlamentu ČR v současné době probíhá projednávání novely zákona o evidenci skutečných majitelů, která ruší dosavadní členění skutečného majitele na osobu s koncovým vlivem a koncového příjemce. Do určité míry se mění i samotná definice skutečného majitele, která se snaží obsáhnout širší okruh osob, nicméně máme za to, že prakticky se tato změna dotkne spíš menšího procenta korporací.

Nově se pak budou v evidenci zapisovat i skuteční majitelé spolků, odborových organizací či společenství vlastníků jednotek. Aby byla těmto osobám usnadněna administrativa spojená s vedením a zapisováním změn do evidence, bude docházet k automatickému průpisu členů statutárních orgánů těchto osob jako skutečných majitelů z obchodního rejstříku do evidence.

Praktickou pomoc pak přináší novela v případech, kdy je jako skutečný majitel obchodní společnosti zapsán člen statutárního orgánu (např. z důvodu, že žádný ze společníků nedisponuje potřebnou většinou podílu pro naplnění definice skutečného majitele). Změna v osobě člena statutárního orgánu s sebou totiž dle dosavadní úpravy nese nejen náklady na změnu zápisu v obchodním rejstříku, ale též i v evidenci skutečných majitelů. V návaznosti na to novela umožňuje, aby společnost požádala soud o provádění automatického průpisu členů statutárního orgánu vždy, když ke změně v obchodním rejstříku dojde.

Další aktuality

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…