Chystané novinky v evidenci skutečných majitelů

12. 7. 2022

V Parlamentu ČR v současné době probíhá projednávání novely zákona o evidenci skutečných majitelů, která ruší dosavadní členění skutečného majitele na osobu s koncovým vlivem a koncového příjemce. Do určité míry se mění i samotná definice skutečného majitele, která se snaží obsáhnout širší okruh osob, nicméně máme za to, že prakticky se tato změna dotkne spíš menšího procenta korporací.

Nově se pak budou v evidenci zapisovat i skuteční majitelé spolků, odborových organizací či společenství vlastníků jednotek. Aby byla těmto osobám usnadněna administrativa spojená s vedením a zapisováním změn do evidence, bude docházet k automatickému průpisu členů statutárních orgánů těchto osob jako skutečných majitelů z obchodního rejstříku do evidence.

Praktickou pomoc pak přináší novela v případech, kdy je jako skutečný majitel obchodní společnosti zapsán člen statutárního orgánu (např. z důvodu, že žádný ze společníků nedisponuje potřebnou většinou podílu pro naplnění definice skutečného majitele). Změna v osobě člena statutárního orgánu s sebou totiž dle dosavadní úpravy nese nejen náklady na změnu zápisu v obchodním rejstříku, ale též i v evidenci skutečných majitelů. V návaznosti na to novela umožňuje, aby společnost požádala soud o provádění automatického průpisu členů statutárního orgánu vždy, když ke změně v obchodním rejstříku dojde.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…