Chystané novinky v evidenci skutečných majitelů

12. 7. 2022

V Parlamentu ČR v současné době probíhá projednávání novely zákona o evidenci skutečných majitelů, která ruší dosavadní členění skutečného majitele na osobu s koncovým vlivem a koncového příjemce. Do určité míry se mění i samotná definice skutečného majitele, která se snaží obsáhnout širší okruh osob, nicméně máme za to, že prakticky se tato změna dotkne spíš menšího procenta korporací.

Nově se pak budou v evidenci zapisovat i skuteční majitelé spolků, odborových organizací či společenství vlastníků jednotek. Aby byla těmto osobám usnadněna administrativa spojená s vedením a zapisováním změn do evidence, bude docházet k automatickému průpisu členů statutárních orgánů těchto osob jako skutečných majitelů z obchodního rejstříku do evidence.

Praktickou pomoc pak přináší novela v případech, kdy je jako skutečný majitel obchodní společnosti zapsán člen statutárního orgánu (např. z důvodu, že žádný ze společníků nedisponuje potřebnou většinou podílu pro naplnění definice skutečného majitele). Změna v osobě člena statutárního orgánu s sebou totiž dle dosavadní úpravy nese nejen náklady na změnu zápisu v obchodním rejstříku, ale též i v evidenci skutečných majitelů. V návaznosti na to novela umožňuje, aby společnost požádala soud o provádění automatického průpisu členů statutárního orgánu vždy, když ke změně v obchodním rejstříku dojde.

Další aktuality

Ústavní soud k záloze na náklady insolvenčního řízení

Plénum Ústavního soudu dne 12. července 2022 zamítlo návrh Nejvyššího soudu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve…

Nejvyšší správní soud se zastal řidiče, který zapomněl umístit potvrzení...

Proti rozhodnutí o spáchání přestupku se v Karlových Varech bránil řidič, kterého uznal Magistrát města vinným za to, že vjel do zóny s dopravním omezením stanoveným dopravní značkou „zákaz vjezdu všech…