Zvýšení transparentnosti advokátních úschov

9. 8. 2023

Česká advokátní komora již dříve informovala o svých snahách zajistit maximální transparentnost advokátních úschov a zvýšit standardy ochrany prostředků klientů při správě cizího majetku. Výsledkem jsou nedávné změny v usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku.

V důsledku těchto změn jsou advokáti povinni od 1. 7. 2023 hlásit do elektronické knihy úschov (EKÚ) nejenom přijetí peněžních prostředků do úschovy, ale rovněž ukončení úschovy.

Dále jsou advokáti povinni před přijetím peněz na účet informovat klienty o možnostech zasílání notifikací o pohybech na účtu úschovy. Pokud tedy banka takovouto službu nabízí a klient o to požádá, udělí advokát souhlas bance k poskytování informací o pohybech na daném účtu tomuto klientovi. Samozřejmě vše pouze po dobu příslušné úschovy.

Souhlas, aby banka tyto informace klientům zasílala, nebude smět advokát během trvání úschovy zrušit. V případě, že daná banka zasílání notifikací klientům nenabízí, advokát o tom klienty rovněž informuje.

Nově také platí, že pokud si to klient vyžádá, bude mít advokát povinnost oznámit ČAK adresu elektronické pošty klienta. Na tu mu bude ČAK zasílat potvrzení o tom, že advokát úschovu a následně její ukončení nahlásil do EKÚ.

Advokátní úschovy jsou zejména v nemovitostních transakcích standardní záležitostí zajišťující dostatečnou míru bezpečí a právní jistoty při vypořádávání kupní ceny.

Naše kancelář poskytla klientům advokátní úschovu již ve více než 300 případech. Budete-li mít o tuto službu zájem, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…