Zvýšení transparentnosti advokátních úschov

9. 8. 2023

Česká advokátní komora již dříve informovala o svých snahách zajistit maximální transparentnost advokátních úschov a zvýšit standardy ochrany prostředků klientů při správě cizího majetku. Výsledkem jsou nedávné změny v usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku.

V důsledku těchto změn jsou advokáti povinni od 1. 7. 2023 hlásit do elektronické knihy úschov (EKÚ) nejenom přijetí peněžních prostředků do úschovy, ale rovněž ukončení úschovy.

Dále jsou advokáti povinni před přijetím peněz na účet informovat klienty o možnostech zasílání notifikací o pohybech na účtu úschovy. Pokud tedy banka takovouto službu nabízí a klient o to požádá, udělí advokát souhlas bance k poskytování informací o pohybech na daném účtu tomuto klientovi. Samozřejmě vše pouze po dobu příslušné úschovy.

Souhlas, aby banka tyto informace klientům zasílala, nebude smět advokát během trvání úschovy zrušit. V případě, že daná banka zasílání notifikací klientům nenabízí, advokát o tom klienty rovněž informuje.

Nově také platí, že pokud si to klient vyžádá, bude mít advokát povinnost oznámit ČAK adresu elektronické pošty klienta. Na tu mu bude ČAK zasílat potvrzení o tom, že advokát úschovu a následně její ukončení nahlásil do EKÚ.

Advokátní úschovy jsou zejména v nemovitostních transakcích standardní záležitostí zajišťující dostatečnou míru bezpečí a právní jistoty při vypořádávání kupní ceny.

Naše kancelář poskytla klientům advokátní úschovu již ve více než 300 případech. Budete-li mít o tuto službu zájem, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…