Zdanění příjmů z kryptoměn

13. 9. 2022

Finanční správa ČR nedávno zveřejnila informaci o tom, že se více zaměří na kontroly a prověření správnosti zdanění příjmů z kryptoměn, tedy např. Bitcoinu. Prověřovány tak budou zejména osoby, o kterých finanční správa získá informaci u obchodníků a zprostředkovatelů obchodů s kryptoměnami, případně též na základě mezinárodní spolupráce daňových orgánů.

Související otázkou se zabýval také Krajský soud v Brně, který ve svém rozsudku č. j. 30 Af 29/2020-48 z února tohoto roku dospěl k závěru, že prodej bitcoinu z vlastního portfolia nepodléhá osvobození od daně ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. ze) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Žalobce se v projednávané věci domáhal aplikace ustanovení, podle kterého lze osvobození od daně aplikovat tehdy, je-li příjem kursovým ziskem vzniklým při směně peněz z účtu v cizí měně. Bitcoin ovšem podle závěrů Krajského soudu za cizí měnu považovat nelze.

Toto rozhodnutí následně vyšlo v červnovém vydání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (č. 4338/2022 Sb. NSS). https://sbirka.nssoud.cz/cz/dan-z-prijmu-prodej-bitcoinu-osvobozeni-od-dane.p4363.html

Další aktuality

Náhrada újmy v době covidových opatření

V nedávné době se Nejvyšší soud zabýval otázkou povinnosti k náhradě újmy způsobené mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, vydanými na základě pandemického zákona nebo na základě zákona o ochraně veřejného zdraví (rozsudek…

Nerozdělení zisku a jeho podmínky

Kdy lze nerozdělit zisk mezi společníky s.r.o.? Jak mají postupovat jednatelé, a co na to Vrchní soud v Praze? S probíhající sezónou řádných valných hromad se v dnešní aktualitě budeme věnovat problematice (ne)rozdělování…