Umělá inteligence (AI) a právo

21. 3. 2023

V dnešní době, kdy se umělá inteligence (AI) stává běžnější a přístupnější, jistě mnohé napadne, jestli mohou použít např. ChatGPT či jiné veřejně dostupné AI k řešení svých právních problémů. Odpověď je ano, AI může být užitečná při řešení některých právních otázek. Je však nutné tyto nástroje používat s vědomím, že stále existují značné limity a vývoj AI je v této oblasti teprve na počátku.

AI může být užitečná v případech, jako například při základní orientaci v právní problematice, vyhledávání a analýze právních předpisů či soudních rozhodnutí a při tvorbě základní právní dokumentace. AI však vychází ze strukturovaných dat, má zatím problémy dovozovat širší souvislosti, správně poznatky z dat kombinovat, a současně nemůže brát v úvahu všechny aspekty lidského chování a rozhodování, což nevyhnutelně vede k chybám. AI také nemůže poskytnout poradenství založené na lidském přesvědčení a morálních hodnotách, které jsou často důležité v právních záležitostech.

V případech, kde je nutné vyhodnotit specifické okolnosti a aplikovat je na konkrétní situaci, AI stále nemá dostatečnou schopnost kontextuálního porozumění a intuice. Dalším limitem AI v právním poradenství je, že některé informace, které jsou důležité pro rozhodování v právních případech, mohou být nejasné, neúplné nebo nejednoznačné. To může vést k tomu, že AI vyvodí nesprávný závěr nebo návrh řešení. Tento fakt ukazuje, že právo je stále z velké části humanitní oblastí.

Je důležité si uvědomit, že AI v oblasti práva může být použita jako pomocný nástroj pro poučené uživatele, ale nemůže nahradit lidského advokáta. Advokát má stále klíčovou roli při poskytování právního poradenství a rozhodování v právních otázkách. AI může jistě pomoci zejména při vyhledávání a analýze právních předpisů a dokumentů, ale konečný návrh postupu v jednotlivém případě by měl být vždy zformulován či minimálně schválen advokátem.

Závěrem lze říci, že AI nástroje jsou užitečné a mají potenciál pomoci běžným uživatelům řešit některé právní problémy. Nicméně, ve většině případů jsou stále potřebné lidské kvality, jako jsou porozumění kontextu, zkušenosti z praxe, lidská interakce a intuice.

__________________________________________________________________________

Text výše napsal ChatGPT na téma používání AI v právu, její limity a budoucnost.

Jelikož nás umělá inteligence fascinuje, testujeme i její schopnosti v právním poradenství. K výše uvedenému textu dodáváme, že minimálně v českém právním řádu se ChatGPT zatím neorientuje. Často si vymýšlí zákonná ustanovení, špatně je cituje a jednoduše podává nesprávné informace.

Pokud se tedy už rozhodnete AI využít k právním dotazům, mějte na paměti, že je nutné veškeré výstupy pečlivě ověřit, a to ideálně u advokáta, který za správnost právní rady nese odpovědnost.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…