Omyly ve smlouvách

9. 10. 2023

Ve smluvních vztazích se vyskytují situace, kdy jedna ze stran zpochybňuje smlouvu tím, že při jejím uzavírání jednala v omylu. Nejvyšší soud se zabýval rozdílem mezi jednáním v omylu a nepřesností v projevu vůle jednající strany, kterou lze odstranit výkladem.

Nejvyšší soud ve svém rozsudku dospěl mj. k závěru, že omyl je třeba odlišovat od případů tzv. falsae demonstratio, tj. případů, kdy jedna strana učiní projev, který má objektivně jiný význam, než který mu sama přisuzovala. Pokud adresát jednání jednal v důvěře v tento objektivní význam právního jednání, je relevantní právě tento objektivní význam. Jednající strana se tudíž nacházela v omylu. Pokud ale adresát znal skutečnou vůli jednajícího, je relevantní tato skutečná vůle. Objektivní význam jednání je pouhá falsa demonstratio; v takovém případě nejde vůbec o případ omylu.

Nejvyšší soud uzavřel, že omyl jednajícího nevyvolává následky neplatnosti, byla-li nebo musela-li být adresátovi právního jednání skutečná vůle jednajícího známa. Při výkladu je nutno podle standardních výkladových pravidel upřednostnit skutečnou vůli jednajícího před jejím vnějším projevem, včetně objektivního významu užitých slov.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…