Ochrana spotřebitele a její změny

15. 11. 2022

Na podpis prezidenta nyní čeká Parlamentem schválená novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Ta přináší zejména pro provozovatele e-shopů nové povinnosti vyplývající z unijních předpisů.

Změny se týkají např. slevových akcí. Podle novely musí obchodník vedle slevy uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce zboží nabízel v období ne kratším než 30 dnů. Pokud zboží nabízel kratší dobu, uvede nejnižší cenu zboží za tuto dobu. Výjimku tvoří spotřební zboží s krátkou dobou trvanlivosti, jako jsou např. potraviny.

Novela brojí i proti falešným hodnocením a recenzím. Obchodník bude povinen prověřit, zda recenzi či hodnocení napsal spotřebitel, který má s výrobkem nebo službou přímou zkušenost. V případě falešných recenzí (recenzí či hodnocení na objednávku) se bude jednat o klamavé jednání.

Změn dozná i praxe obchodníků uzavírajících smlouvy po telefonu. Nejenže bude obchodník povinen sdělit spotřebiteli svoji totožnost, ale nabídku bude povinen následně potvrdit v textové podobě. Takové pravidlo je z hlediska ochrany spotřebitele nepochybně vítané.

V případě zájmu o konzultace v této oblasti se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…