Ochrana spotřebitele a její změny

15. 11. 2022

Na podpis prezidenta nyní čeká Parlamentem schválená novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Ta přináší zejména pro provozovatele e-shopů nové povinnosti vyplývající z unijních předpisů.

Změny se týkají např. slevových akcí. Podle novely musí obchodník vedle slevy uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce zboží nabízel v období ne kratším než 30 dnů. Pokud zboží nabízel kratší dobu, uvede nejnižší cenu zboží za tuto dobu. Výjimku tvoří spotřební zboží s krátkou dobou trvanlivosti, jako jsou např. potraviny.

Novela brojí i proti falešným hodnocením a recenzím. Obchodník bude povinen prověřit, zda recenzi či hodnocení napsal spotřebitel, který má s výrobkem nebo službou přímou zkušenost. V případě falešných recenzí (recenzí či hodnocení na objednávku) se bude jednat o klamavé jednání.

Změn dozná i praxe obchodníků uzavírajících smlouvy po telefonu. Nejenže bude obchodník povinen sdělit spotřebiteli svoji totožnost, ale nabídku bude povinen následně potvrdit v textové podobě. Takové pravidlo je z hlediska ochrany spotřebitele nepochybně vítané.

V případě zájmu o konzultace v této oblasti se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…