Novinky ve využití malých fotovoltaických elektráren (FVE)

6. 2. 2023

Senát dne 11. 1. 2023 schválil novelu energetického a stavebního zákona, která usnadní výstavbu a provozování FVE o instalovaném výkonu do 50 kW. Nově tak nebude nutné žádat o povolení stavebního úřadu či licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Novela dále upravuje vyhlášku ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou, která od 1. 1. 2023 umožňuje také sdílení vyrobené energie v bytových domech.

Bez licence bude nově možné zřizovat například malé FVE na budovách obcí, škol, veřejných budov či bytových domů. Odpadne také dosavadní povinnost ustanovit odpovědného zástupce a měsíčně podávat zprávy operátorovi trhu s elektřinou. Další pozitivní novinkou je možnost vztáhnout nová pravidla také na výrobny, které nejsou součástí stavby. V praxi tak bude možné využít například cizí střechu k instalaci FVE. Tato změna by měla podpořit rozvoj komunitní energetiky.

Povolení bude podléhat FVE s výkonem do 50 kW pouze pokud svou instalací zasahuje do nosných konstrukcí stavby nebo mění její účel. Dle dosavadních předpisů přitom bylo nutné získat licenci již při instalovaném výkonu nad 10 kW, stavební povolení pak při instalovaném výkonu nad 20 kW.

Očekáváme, že novela nabyde účinnosti v březnu 2023.

V případě zájmu o navazující právní konzultaci se prostřednictvím sekce Kontakty neváhejte obrátit na našeho kolegu Jiřího Vozáka, který se na oblast stavebního práva a související problematiku specializuje.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…