Novinky ve využití malých fotovoltaických elektráren (FVE)

6. 2. 2023

Senát dne 11. 1. 2023 schválil novelu energetického a stavebního zákona, která usnadní výstavbu a provozování FVE o instalovaném výkonu do 50 kW. Nově tak nebude nutné žádat o povolení stavebního úřadu či licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Novela dále upravuje vyhlášku ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou, která od 1. 1. 2023 umožňuje také sdílení vyrobené energie v bytových domech.

Bez licence bude nově možné zřizovat například malé FVE na budovách obcí, škol, veřejných budov či bytových domů. Odpadne také dosavadní povinnost ustanovit odpovědného zástupce a měsíčně podávat zprávy operátorovi trhu s elektřinou. Další pozitivní novinkou je možnost vztáhnout nová pravidla také na výrobny, které nejsou součástí stavby. V praxi tak bude možné využít například cizí střechu k instalaci FVE. Tato změna by měla podpořit rozvoj komunitní energetiky.

Povolení bude podléhat FVE s výkonem do 50 kW pouze pokud svou instalací zasahuje do nosných konstrukcí stavby nebo mění její účel. Dle dosavadních předpisů přitom bylo nutné získat licenci již při instalovaném výkonu nad 10 kW, stavební povolení pak při instalovaném výkonu nad 20 kW.

Očekáváme, že novela nabyde účinnosti v březnu 2023.

V případě zájmu o navazující právní konzultaci se prostřednictvím sekce Kontakty neváhejte obrátit na našeho kolegu Jiřího Vozáka, který se na oblast stavebního práva a související problematiku specializuje.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…