Komunitní energetika

24. 7. 2023

Na začátku července schválila Vláda ČR novelu energetického zákona označovanou také jako Lex OZE 2. Ta přináší soubor pravidel pro komunitní energetiku. Základním cílem je přitom umožnit sdílení vlastní vyrobené energie mezi členy energetických společenství nebo mezi zákazníky.

Ideální scénář vývoje popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela následovně. „Naše novela umožní rozvoj takzvané komunitní energetiky. Díky ní budou moci domácnosti, obce, firmy nebo školy vyrábět vlastní energii, především z obnovitelných zdrojů, a následně si ji mezi sebou sdílet. Výsledkem budou nižší výdaje za energie, zvýšení energetické nezávislosti jednotlivců i společnosti a v neposlední řadě také pozitivní vliv na životní prostředí.“

Možnost sdílení vyrobené elektrické energie již dnes existuje (typicky mezi budovami obcí a jejich příspěvkovými organizacemi). Novela přitom počítá s možností založit energetické společenství, případně společenství pro obnovitelné zdroje. Členy společenství přitom mohou být fyzické osoby, malé a střední podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby zřizované nebo ovládané územními samosprávnými celky. V rámci společenství pak může existovat až 1.000 odběrných míst.

Návrh Lex OZE 2 počítá dále s vymezením aktivních zákazníků, kteří vyrábí elektřinu v rámci menších skupin. Aktivní zákazník tak bude moci vyrobenou elektřinu sdílet s dalšími až 10 zákazníky, a to bez jakéhokoliv územního omezení. Představa je taková, že aktivní zákazník vyrobí například elektřinu na střeše svého domu a přes víkend ji spotřebuje na chatě.

Návrh nicméně neumožňuje sdílení do odběrného místa ovládaného jinou fyzickou osobou. Sdílení mezi příbuznými nebo sousedy tak novela umožňuje pouze v případě vzniku výše popsaného společenství. To již ovšem přináší citelnou administrativní zátěž.

V návrhu Lex OZE 2 se nicméně objevují také další překážky, které mohou zkomplikovat jednoduchý systém popsaný ministrem. Jedná se například o poměrně přísné podmínky pro založení energetických společenství. Podle návrhu pak může člen společenství držet maximálně 10 % hlasovacích práv. Tento požadavek může omezit využití komunitní energetiky a být nevýhodný například pro obce, jelikož by jim neumožnil efektivní kontrolu nad jejich komunitními projekty.

Návrh novely Lex OZE 2 ovšem musí projít ještě legislativním procesem, kde může ještě doznat změn. Legislativní proces i nadále sledujeme.

V případě Vašeho zájmu o sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky jsme připraveni Vám představit současné možnosti podle platných právních předpisů a navrhnout pro Vás model fungování obecního sdílení. Stačí nás kontaktovat a domluvit si schůzku.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…