Kamerová atrapa na pracovišti a GDPR

7. 6. 2022

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nedávno řešil zajímavý podnět týkající se instalace falešného kamerového systému na pracovišti zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že atrapa kamery není způsobilá zaznamenávat a tedy zpracovávat jakékoliv osobní údaje, nevztahuje se na ni ani úprava podmínek ochrany osobních údajů dle GDPR. ÚOOÚ tak dospěl k závěru, že její instalace není v rozporu s GDPR a tedy že ani za tuto skutečnost nemůže uložit sankci.

Záležitost je však ale třeba řešit nejen z hlediska právní úpravy ochrany osobních údajů, ale i podmínek pracovněprávních předpisů. Kauzu totiž převzal inspektorát práce, který v tomto směru shledal porušení zákoníku práce.

Inspektorát práce vysvětlil, že byť falešný kamerový systém není způsobilý zaznamenávat osobní údaje zaměstnanců, může na zaměstnance působit nepřiměřeným nepříznivým tlakem, což může být shledáno v rozporu s povinností zaměstnavatele vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…