Kamerová atrapa na pracovišti a GDPR

7. 6. 2022

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nedávno řešil zajímavý podnět týkající se instalace falešného kamerového systému na pracovišti zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že atrapa kamery není způsobilá zaznamenávat a tedy zpracovávat jakékoliv osobní údaje, nevztahuje se na ni ani úprava podmínek ochrany osobních údajů dle GDPR. ÚOOÚ tak dospěl k závěru, že její instalace není v rozporu s GDPR a tedy že ani za tuto skutečnost nemůže uložit sankci.

Záležitost je však ale třeba řešit nejen z hlediska právní úpravy ochrany osobních údajů, ale i podmínek pracovněprávních předpisů. Kauzu totiž převzal inspektorát práce, který v tomto směru shledal porušení zákoníku práce.

Inspektorát práce vysvětlil, že byť falešný kamerový systém není způsobilý zaznamenávat osobní údaje zaměstnanců, může na zaměstnance působit nepřiměřeným nepříznivým tlakem, což může být shledáno v rozporu s povinností zaměstnavatele vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…