Kamerová atrapa na pracovišti a GDPR

7. 6. 2022

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nedávno řešil zajímavý podnět týkající se instalace falešného kamerového systému na pracovišti zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že atrapa kamery není způsobilá zaznamenávat a tedy zpracovávat jakékoliv osobní údaje, nevztahuje se na ni ani úprava podmínek ochrany osobních údajů dle GDPR. ÚOOÚ tak dospěl k závěru, že její instalace není v rozporu s GDPR a tedy že ani za tuto skutečnost nemůže uložit sankci.

Záležitost je však ale třeba řešit nejen z hlediska právní úpravy ochrany osobních údajů, ale i podmínek pracovněprávních předpisů. Kauzu totiž převzal inspektorát práce, který v tomto směru shledal porušení zákoníku práce.

Inspektorát práce vysvětlil, že byť falešný kamerový systém není způsobilý zaznamenávat osobní údaje zaměstnanců, může na zaměstnance působit nepřiměřeným nepříznivým tlakem, což může být shledáno v rozporu s povinností zaměstnavatele vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Další aktuality

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců od 01.01.2023

Dne 01.01.2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Ta byla součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku. Typy pracovnělékařských prohlídek zůstávají i nadále…

Umělá inteligence (AI) a právo

V dnešní době, kdy se umělá inteligence (AI) stává běžnější a přístupnější, jistě mnohé napadne, jestli mohou použít např. ChatGPT či jiné veřejně dostupné AI k řešení svých právních problémů.…