Kamerová atrapa na pracovišti a GDPR

7. 6. 2022

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nedávno řešil zajímavý podnět týkající se instalace falešného kamerového systému na pracovišti zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že atrapa kamery není způsobilá zaznamenávat a tedy zpracovávat jakékoliv osobní údaje, nevztahuje se na ni ani úprava podmínek ochrany osobních údajů dle GDPR. ÚOOÚ tak dospěl k závěru, že její instalace není v rozporu s GDPR a tedy že ani za tuto skutečnost nemůže uložit sankci.

Záležitost je však ale třeba řešit nejen z hlediska právní úpravy ochrany osobních údajů, ale i podmínek pracovněprávních předpisů. Kauzu totiž převzal inspektorát práce, který v tomto směru shledal porušení zákoníku práce.

Inspektorát práce vysvětlil, že byť falešný kamerový systém není způsobilý zaznamenávat osobní údaje zaměstnanců, může na zaměstnance působit nepřiměřeným nepříznivým tlakem, což může být shledáno v rozporu s povinností zaměstnavatele vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Další aktuality

Právní domněnky a fikce sjednané ve smlouvách

V obchodní praxi nezřídka dochází k tomu, že jsou využívány některé zákonné právní domněnky a fikce. Ty mají za cíl především zjednodušit případný proces prokazování konkrétních skutečností např. v oblasti doručování, plnění dluhu…

Nezabavitelná částka ve světle novely zákona o státní sociální podpoře

S účinností od 28.01.2022 bylo do zákona o státní sociální podpoře přidáno nové ustanovení, kterým se pro období roku 2022 navyšují normativní náklady na bydlení o stanovené částky. V souvislosti s tím vznikl…