Jak na zrušení pracovního poměru ve zkušební době?

22. 8. 2022

Zkušební doba je velmi užíváným nástrojem v pracovněprávních vztazích a setkal se s ní pravděpodobně téměř každý, ať již z pozice zaměstnavatele nebo zaměstnance. Slouží především k tomu, aby by si obě strany zaměstnání vyzkoušely a zjistily, zdali jim daný pracovní poměr vyhovuje.

V případě jakékoliv nespokojenosti pak může zaměstnavatel nebo zaměstnanec pracovní poměr jednoduše a s okamžitou platností zrušit. I přesto je však třeba dodržet určitý formální postup, na který se občas zapomíná.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být písemné

Zákon stanoví k tomuto právnímu jednání povinnou písemnou formu. Za platné zrušení pracovního poměru se tudíž nepovažuje, pokud zaměstnanec řekne zaměstnavatele, že „končí“. Následky nedodržení písemné formy jsou zásadní, neboť znamenají to, že pracovní poměr nebyl platně ukončen a trvá i nadále. Nenapraví-li se postup dodatečným vystavením písemného zrušení včas, zkušební doba zaměstnance jednoduše uplyne. V takovém případě musí zaměstnavatel nebo zaměstnanec ukončit pracovní poměr již jiným způsobem, tzn. např. dohodou či výpovědí.

Zrušení musí být zaměstnanci doručeno

Zrušení je pak účinné v okamžiku jeho doručení druhé straně, neobsahuje-li datum pozdější. K doručení může dojít přímo na pracovišti osobním předáním nebo např. prostřednictvím pošty. V případě osobního předání nebude většinou vznikat žádný problém, neboť i odmítnutí převzetí se považuje za doručení, nicméně je třeba si dávat pozor především na doručování zrušujícího projevu poštou.

Ke zrušení musí dojít včas

Nebývá totiž výjimkou případ, kdy zaměstnanec není doručovatelem zastižen a dopis se ponechává na poště s výzvou k vyzvednutí. Pokud zaměstnanec v úložní lhůtě dopis nevyzvedne, považuje se za doručený až poslední den patnáctidenní úložní lhůty. Je tedy evidentní, že pokud se zasílá takový dopis těsně před uplynutím zkušební doby, nemusí dojít k jeho doručení včas. K opožděnému zrušení se pak nepřihlíží.

Do problematiky zrušení pracovního poměru ve zkušební době však vedle zmíněných podmínek vstupují i další prvky, jako je např. prodlužování zkušební doby ve stanovených případech, či zákazy zrušení v určité době.

V případě zájmu o konzultaci nejen v oblasti ukončení pracovního poměru se neváhejte obrátit na naši kancelář např. prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci Kontakty.

Další aktuality

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců od 01.01.2023

Dne 01.01.2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Ta byla součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku. Typy pracovnělékařských prohlídek zůstávají i nadále…

Umělá inteligence (AI) a právo

V dnešní době, kdy se umělá inteligence (AI) stává běžnější a přístupnější, jistě mnohé napadne, jestli mohou použít např. ChatGPT či jiné veřejně dostupné AI k řešení svých právních problémů.…