Dovolání pohledem Ústavního soudu

3. 10. 2023

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 29.08.2023 zabýval náležitostmi dovolání, které Nejvyšší soud z formálních důvodů odmítl. Podle Nejvyššího soudu totiž dovolání neobsahovalo vymezení jednoho z předpokladů přípustnosti dovolání. Ústavní soud se postavil proti formálnímu výkladu práva a zrušil odmítavé usnesení Nejvyššího soudu.

Podle Ústavního soudu je dostatečné, pokud alespoň jeden z předpokladů přípustnosti dovolání vyplývá z argumentace obsažené v dovolání. Dovolání zároveň nemusí obsahovat odkaz na konkrétní ustanovení občanského soudního řádu. Pokud dovolatel předestře konkrétní právní otázku a uvede např. konkrétní judikaturu, od které se odvolací soud odchýlil, splní tím požadavek na vymezení přípustnosti dovolání dle zákona. Dovolání je totiž nutné posuzovat podle obsahu.

Z hlediska přípustnosti dovolání není ani nutné, aby se odvolací soud odchýlil výlučně od judikatury Nejvyššího soudu. Dovolání je přípustné i tehdy, pokud se odvolací soud odchýlí od judikatury Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva nebo Soudního dvora Evropské unie.

Ústavní soud tedy navazuje na svou dřívější judikaturu, která odmítá formalistický výklad procesních předpisů.

Při poskytování našich právních služeb zastupujeme klienty také v řízeních před Nejvyšším soudem či Ústavním soudem. Budete-li mít zájem o naše služby v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…