Čerpání dovolené

30. 5. 2022

Léto už je za dveřmi a s tím se stává u zaměstnanců a zaměstnavatelů aktuální otázka čerpání dovolené. Zaměstnanci se často mylně domnívají, že postačí datum čerpání dovolené zaměstnavateli oznámit. Je ale třeba si uvědomit, že dovolenou nařizuje zaměstnavatel a je jeho povinností učinit tak, aby zaměstnanec dovolenou, na kterou mu v daném roce vznikl nárok, také v daném roce vyčerpal. Chce-li tedy zaměstnanec čerpat dovolenou v konkrétním termínu, musí se na tom se zaměstnavatelem dohodnout.

Důležitou podmínkou, kterou si mnozí zaměstnavatelé neuvědomují je, že musí nařídit dovolenou alespoň 14 dnů předem, nedohodnou-li se se zaměstnancem jinak. Nelze tedy jednostranně zaměstnanci (např. z provozních důvodů) bez jeho souhlasu oznámit, že pozítří je mu nařízena dovolená, resp. zaměstnanec není povinen dovolenou v takovém termínu čerpat.

Zaměstnavatel by pak měl čerpání dovolené nařizovat tak, aby jednou činila dovolená alespoň 2 týdny v kuse. Při zvažování dovolené musí brát pak v potaz nejenom provozní důvody, ale i oprávněné zájmy zaměstnance. Od 01.01.2021 je v zákoníku práce též možnost část nevyčerpané dovolené převést do dalšího roku. To ale pouze za podmínky, že o to požádá zaměstnanec a že tak dojde k převedení pouze té části dovolené, která přesahuje 4 týdny. Tzn. že se převedení aplikuje jen u těch zaměstnanců, kteří mají nárok na dovolenou více jak 4 týdny za rok.

Další aktuality

Právní domněnky a fikce sjednané ve smlouvách

V obchodní praxi nezřídka dochází k tomu, že jsou využívány některé zákonné právní domněnky a fikce. Ty mají za cíl především zjednodušit případný proces prokazování konkrétních skutečností např. v oblasti doručování, plnění dluhu…

Nezabavitelná částka ve světle novely zákona o státní sociální podpoře

S účinností od 28.01.2022 bylo do zákona o státní sociální podpoře přidáno nové ustanovení, kterým se pro období roku 2022 navyšují normativní náklady na bydlení o stanovené částky. V souvislosti s tím vznikl…