Čerpání dovolené

30. 5. 2022

Léto už je za dveřmi a s tím se stává u zaměstnanců a zaměstnavatelů aktuální otázka čerpání dovolené. Zaměstnanci se často mylně domnívají, že postačí datum čerpání dovolené zaměstnavateli oznámit. Je ale třeba si uvědomit, že dovolenou nařizuje zaměstnavatel a je jeho povinností učinit tak, aby zaměstnanec dovolenou, na kterou mu v daném roce vznikl nárok, také v daném roce vyčerpal. Chce-li tedy zaměstnanec čerpat dovolenou v konkrétním termínu, musí se na tom se zaměstnavatelem dohodnout.

Důležitou podmínkou, kterou si mnozí zaměstnavatelé neuvědomují je, že musí nařídit dovolenou alespoň 14 dnů předem, nedohodnou-li se se zaměstnancem jinak. Nelze tedy jednostranně zaměstnanci (např. z provozních důvodů) bez jeho souhlasu oznámit, že pozítří je mu nařízena dovolená, resp. zaměstnanec není povinen dovolenou v takovém termínu čerpat.

Zaměstnavatel by pak měl čerpání dovolené nařizovat tak, aby jednou činila dovolená alespoň 2 týdny v kuse. Při zvažování dovolené musí brát pak v potaz nejenom provozní důvody, ale i oprávněné zájmy zaměstnance. Od 01.01.2021 je v zákoníku práce též možnost část nevyčerpané dovolené převést do dalšího roku. To ale pouze za podmínky, že o to požádá zaměstnanec a že tak dojde k převedení pouze té části dovolené, která přesahuje 4 týdny. Tzn. že se převedení aplikuje jen u těch zaměstnanců, kteří mají nárok na dovolenou více jak 4 týdny za rok.

Další aktuality

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců od 01.01.2023

Dne 01.01.2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Ta byla součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku. Typy pracovnělékařských prohlídek zůstávají i nadále…

Umělá inteligence (AI) a právo

V dnešní době, kdy se umělá inteligence (AI) stává běžnější a přístupnější, jistě mnohé napadne, jestli mohou použít např. ChatGPT či jiné veřejně dostupné AI k řešení svých právních problémů.…