Airbnb a SVJ

19. 6. 2023

S rozvojem Airbnb (krátkodobý pronájem) se v posledních letech řešilo, zda společenství vlastníků jednotek („SVJ“) může vlastníkovi bytu jeho krátkodobý pronájem zakázat. Některá SVJ přistoupila k řešení tak, že takový zákaz vtělila dokonce přímo do stanov. S definitivním řešením ale přišel nedávno Nejvyšší soud. Podle něho SVJ krátkodobý pronájem bytu, a to ani ve stanovách, zakázat nemůže (usnesení ze dne 15.03.2023, sp. zn. 26 Cdo 854/2022).

Podle Nejvyššího soudu totiž může SVJ rozhodovat pouze v oblastech správy, provozu, údržby, oprav domu, jeho společných částí a pozemku. Nemůže však zasahovat do vlastnických práv k bytům (jednotkám) jednotlivých vlastníků. Proto SVJ nemůže vlastníkům zakázat krátkodobé pronajímání bytů, ani jinak omezit způsob užívání bytu. Na takové rozhodnutí SVJ (změnu stanov) se hledí, jako by vůbec nebylo přijato.

Jak tedy postupovat, pokud vlastník jednotky užívá byt k jinému účelu, než vyplývá z prohlášení vlastníka např. Airbnb)? Pokud vlastník takovým způsobem opakovaně (dlouhodobě) ruší obvyklý klid a pořádek v domě, může SVJ postupovat podle § 1184 odst. 1 občanského zákoníku a navrhnout nucený prodej jednotky. Předtím ale SVJ musí vlastníkovi zaslat písemnou výstrahu (výzvu), aby se svého narušujícího jednání zdržel. Výzva pak musí navíc obsahovat i upozornění na možnost nuceného prodeje jednotky.

Oblast bytového spoluvlastnictví patří mezi jednu ze specializací naší advokátní kanceláře. Budete-li mít zájem o naše služby v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…