Advokáti pro trestní právo v Liberci

10. 11. 2022

S cílem zajistit komplexní ochranu práv našich klientů jsme během posledního roku zařadili mezi poskytované služby i trestní právo. Trestnímu právu se momentálně v našem týmu věnují advokáti Jiří Vozák a Miroslav Lelek. Oba mají s trestním právem zkušenosti nejen z advokacie, ale i ze soudnictví či státního zastupitelství.

Pro klienty zajišťujeme jak obhajobu obviněných, tak zastupování poškozených a obětí v trestním řízení. Současně klienty zastupujeme při podání vysvětlení na Policii ČR, pomáháme jim se sepsáním trestních oznámení a konzultujeme s nimi jakékoliv otázky týkající se trestního práva.

Pokud tedy hledáte advokáta na trestní právo v severních Čechách, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím sekce Kontakt. Vaši důvěru nezklameme.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…