Whistleblower protection


V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), poskytuje advokátní kancelář KODAP legal s.r.o. následující informace týkající se vyřizování oznámení dle uvedeného zákona:

  1. Oznámení je vůči společnosti možné učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému buď v listinné podobě na adresu příslušné osoby (viz níže), či v elektronické podobě na e-mail příslušné osoby (viz níže) popř. osobně po předchozí žádosti zaslané v listinné či elektronické podobě způsobem dle této věty, popř. telefonicky (viz níže).

        Oznámení je možné podat též Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

        Více informací zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

  1. Příslušnou osobou je Mgr. Vít Havrda, tel.: 485 228 413, e-mail: havrda@kodaplegal.cz, adresa pro doručování listinných oznámení: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec.

  1. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro advokátní kancelář nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů