Ručení za mzdu zaměstnanců subdodavatelů ve stavebnictví

11. 1. 2024

Trochu ve stínu loňské velké novely zákoníku práce řešící zejména změny u DPP a DPČ, byl přijat zákon č. 408/2023 Sb. Ten do zákoníku práce doplnil nové ustanovení § 324a zavádějící úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele ve stavebnictví.

Od 01.01.2024 je dodavatel nově odpovědný za mzdy, platy a odměny zaměstnanců subdodavatele v rozsahu, v němž se zaměstnanci podíleli na smluvním plnění pro tohoto dodavatele. Pokud subdodavatel svému zaměstnanci nevyplatí mzdu, může se zaměstnanec do uplynutí 3 měsíců obrátit s výzvou k výplatě na dodavatele. Odpovědnost se vztahuje až do výše minimální mzdy.

Za dodavatele se pro účely daného ustanovení považuje stavební podnikatel podle § 14 písm. d) stavebního zákona. Tím je osoba s živnostenským oprávněním k provádění staveb, která zajišťuje dané stavební práce prostřednictvím subdodavatele. Za subdodavatele se pak považuje také agentura práce, která k dodavateli dočasně přidělila své zaměstnance.

Subdodavatel má pak informační povinnost vůči svým zaměstnancům v rozsahu daného ustanovení. Tzn. musí je zejména poučit o osobě dodavatele (ručitele) a o právu uplatnit u něj nárok na výplatu mzdy v případě, že subdodavatel (jako jejich zaměstnavatel) jejich nárok neuspokojí.

Z hlediska dodavatelů je vhodné správně nastavit smluvní vztah, aby byla jejich odpovědnost za podmínek zákona případně vyloučena, či alespoň omezena. Na straně subdodavatelů je třeba zejména neopomínat splnění informační povinnosti, jejíž nedodržení je považováno za přestupek.

V případě zájmu o konzultaci v této věci se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím sekce Kontakt.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…