Digitalizace stavebního řízení

11. 4. 2024

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti stavebního řízení, tedy především komunikaci se stavebními úřady, dotčenými orgány a správci technické a dopravní infrastruktury.

Podle předpokladů má být hlavním přínosem usnadnění komunikace mezi stavebníky a stavebními úřady, případně dalšími subjekty, které do stavebního řízení vstupují. Nově by tedy již nemuselo být nutné osobně obcházet úřady, ale vše by mělo být možné vyřídit online. To by mělo vést ke zkrácení doby vydávání povolení a ke snížení nákladů všech těchto subjektů. Portál stavebníka by tedy měl stát ve středu digitálního systému, který usnadní proces všem účastníkům stavebního řízení.

Součástí systému pak mají být vedení elektronického správního spisu, interaktivní formuláře pro jednotlivé žádosti, systémové notifikace a upozornění v okamžiku nahrání nových podkladů do správního spisu, kalendář hlídající lhůty či napojení na další systémy veřejné správy. Digitalizace stavebního řízení tedy zní velmi atraktivně pro všechny, kdo do tohoto procesu aktivně vstupují.

Vzhledem ke skutečnosti, že nový stavební zákon nabyde plné účinnosti již 1. 7. 2024, bychom očekávali, že systém bude v současné době připraven a bude ověřována jeho funkčnost. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) ovšem již loni zrušil tendr na dodavatele Portálu stavebníka. Ministerstvo pro místní rozvoj následně s ohledem na čas vybralo nového dodavatele bez výběrového řízení. ÚOHS ovšem před necelým měsícem zakázal ministerstvu plnění smlouvy na vytvoření systému.

Je tedy otázkou, zda se chystaná revoluce v povolování staveb stihne v termínu. Podle vyjádření zástupců ministerstva ovšem bude vývoj informačních systémů i nadále pokračovat, aby bylo možné od 1. července spustit digitalizované stavební řízení v rozsahu, který vyžaduje nový stavební zákon. Podle vyjádření řady developerů a zástupců samospráv ovšem panuje v prostředí českého stavebnictví spíše skepse a nervozita. Například zástupci Central Group se obávají dokonce kolapsu celého systému povolování.

Proces schvalování nového stavebního zákona dlouhodobě sledujeme. Nový stavební zákon přitom přináší celou řadu změn pravidel, kterými se dnes řídí stavebníci a povolování jejich záměrů. Těmito změnami Vás rádi provedeme.

V KODAP legal jsme vždy připraveni Vám pomoci v otázkách stavebního práva a územního plánování, což platí také v souvislosti s přechodem na novou legislativu.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…