Zákaznické recenze a jejich ověřování

22. 2. 2023

Začátkem roku 2023 začala platit novela zákona o ochraně spotřebitele, která nově upravuje oblast zákaznických (spotřebitelských) recenzí. Poskytuje-li prodávající přístup k hodnocení svých výrobků nebo služeb, musí nově informovat také o tom, zda a případně jak zajišťuje, že zveřejněná recenze pochází od spotřebitele, který výrobek nebo službu skutečně použil či zakoupil.

Nová povinnost vede v praxi ke dvěma výsledkům. V prvním případě prodávající ověřování neprovádí, což je povinen spotřebitelům alespoň sdělit (např. v obchodních podmínkách). Pokud se ověřování provádí, pak má prodávající spotřebitele informovat o tom, jakým způsobem takové ověřování probíhá, jak recenze zpracovává apod.

Pokud prodávající tyto informace na svých internetových stránkách nesdělí, dopouští se nekalé obchodní praktiky, za kterou hrozí peněžní sankce. Přestupku se dopouštějí také ti prodávající, kteří zveřejňují falešné spotřebitelské recenze nebo zadávají jiné osobě, aby tyto recenze podala. Mohou tak totiž vytvářet falešný dojem kvality výrobku či služby a klamat spotřebitele. Příslušným orgánem k řešení těchto praktik je pak ČOI, na kterou se mohou spotřebitelé se stížnosti obrátit.

Pokud si spotřebitel zakoupí výrobek či objedná službu u prodávajícího a jeho rozhodnutí je ovlivněno recenzí jiného spotřebitele, která se nakonec ukáže jako falešná, má právo do 90 dnů odstoupit od smlouvy. V takovém případě může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě zájmu o konzultaci v oblasti ochrany spotřebitele (ať již z pozice podnikatele či spotřebitele) se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím sekce Kontakt.

Další aktuality

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců od 01.01.2023

Dne 01.01.2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Ta byla součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku. Typy pracovnělékařských prohlídek zůstávají i nadále…

Umělá inteligence (AI) a právo

V dnešní době, kdy se umělá inteligence (AI) stává běžnější a přístupnější, jistě mnohé napadne, jestli mohou použít např. ChatGPT či jiné veřejně dostupné AI k řešení svých právních problémů.…