Jak začít podnikat – 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních otázek. Na co se tedy zaměřit? V první části plánované sérii článků na toto téma se věnujeme rozhodnutí, jakou formu podnikání zvolit. S velkým zjednodušením (které se […]